Pozvěte si do školy na návštěvu hosta!

Nabídněte svým studentům příležitost podělit se o názory s odborníkem na nejvyšší úrovni – pozvěte si do školy na návštěvu zvláštního hosta. Chcete-li mít přístup k informacím o všech, kdo připadají v úvahu, a sdělit nám, že jste na návštěvy připraveni, zaregistrujte se na našich webových stránkách.

Zde je soubor jednoduchých instrukcí, jež vám pomohou tuto akci Jara Evropy zorganizovat co nejlépe.

Vyberte si hosta:
Zapřemýšlejte, o čem jste naposled se třídou diskutovali a jakým tématům se hodláte věnovat v následujících školních měsících. Nezapomínejte, že můžete pozvat hosta z místní, regionální, národní či celoevropského organizace, instituce, soukromé firmy či školy. Zvete ho proto, aby se s vámi a s vaší třídou podělil o zkušenosti a promluvil o své odborné průpravě a vizích, takže do tohoto rozhodovacího procesu zapojte studenty. Zeptejte se jich: “S kým byste si rádi popovídali a proč?”

Typ hosta, kterého byste asi chtěli pozvat:
• zástupci místních, regionálních, národních či evropských institucí;
• přední osobnosti kulturního, společenského a evropského života, např. umělci, spisovatelé, fotografové, lidé věnující se sociálním projektům či spolupráci nebo lidé zaangažovaní do Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, studenti a učitelé, kteří pracují v evropských vzdělávacích projektech, výcvikových programech anebo mají jiné důležité zkušenosti.

Kontaktujte hosta
• Pro oslovení potenciálního hosta můžete použít „jarní“ dopis, který je k dispozici na našich webových stránkách (pdf, 16 KB), a případně si ho podle potřeby upravit.
• K hledání potenciálních hostů můžete rovněž použít bookovací systém Jara Evropy, jenž vám navíc pomůže zjistit, zda jsou dostupní, a navázat s nimi kontat.
• Potřebujete-li pomoc, zašlete e-mail na adresu springday@eun.org nebo vyhledejte kontaktní osobu či pedagogického poradce pro vaši zemi a ti vám návštěvu pomohou domluvit!

Vaše „jarní“ návštěva
Od samého počátku se snažte vymyslet, jaký druh návštěvy vám zajímá. Než se návštěva uskuteční, měli byste se s hostem dohodnout na následujících bodech:
• Kolik tříd se akce zúčastní?
• Kdy a kde se návštěva bude konat?
• Do jaké věkové kategorie budou náležet přítomní studenti?
• Jaké téma byste rádi prodebatovali?
• Na jaké úrovni jsou znalosti přítomných ohledně daného tématu?

Před návštěvou připravte studenty na diskusi tak, že jim dáte vstupní základní informace o probíraném tématu a o hostovi. Poskytněte jim dostatek času, aby si mohli promyslet otázky, které by pozvané osobě rádi položili. Učíte-li na základní škole, vymyslete jednoduchý a zároveň kreativní způsob, jímž by vaši žáci mohli vyjádřit své nápady (představení, písničky, výkresy).

Během akce se snažte navodit neformální družnou atmosféru, jež napomůže tomu, aby se studenti cítili dobře a začali s hostem komunikovat. Jednoho či dva ze studentů požádejte, aby se ujali role reportérů (budou si dělat poznámky, fotografovat nebo filmovat).

Po návštěvě se studenty diskutujte a vyslechněte jejich komentáře. Odezvu, kterou od nich získáte, zapište, přiložte ke zprávě a k audiovizuálnímu materiálu, jež se týkají události, a podělte se o ně se společenstvím Jara Evropy – stačí vše zaslat na webové stránky Jara.