Kontaktní osoby pro jednotlivé země

Kontaktní osoby pro projekt Jaro Evropy byly jmenovány národními úřady zodpovídajícími za vzdělávání. Tyto osoby zastupují členské státy Evropské unie a pomáhají prosazovat Jaro Evropy ve svých zemích.Více

Pedagogičtí poradci

Tato skupina učitelů zastupuje všech 27 členských států EU. Tito pedagogové fungují jako poradci pro jednotlivé země a mají za úkol povzbuzovat školy, aby se do projektu zapojily, pomáhají zahajovat různé aktivity a soutěže a poskytují kolegům ze své země zasvěcené rady a odpovědi na otázky. Více

Tým Jara Evropy

Zde je tým projektu Jaro Evropy pracující v kanceláři European Schoolnet (EUN) v Bruselu.Více