Ochrana osobních údajů

Portál Jaro Evropy pečlivě chrání osobní údaje uživatelů. Klademe si za cíl poskytovat bezpečné a chráněné prostředí veřejnosti obecně, a to především učitelům a pedagogům. Následující prohlášení vysvětluje zásady, podle nichž portál Jaro Evropy získává, spravuje a používá data, která nám poskytují uživatelé. Jestliže portál Jaro Evropy používáte, znamená to, že jste si tyto zásady přečetli a souhlasíte s tím, že je budete dodržovat.

Shromažďování informací
Aby mohl portál Jaro Evropy sloužit svým uživatelům co nejúčinněji, shromažďuje a uchovává data (jméno, příjmení, podrobnosti o škole) a e-mailové adresy učitelů, pedagogů a potenciálních návštěvníků, kteří se zaregistrovali do inicitivy Jaro Evropy, a uchovává též e-mailové adresy odběratelů svého informačního bulletinu. Tyto informace budou uchovány maximálně tři roky a potom se ze serveru vymažou. Aby bylo možno sledovat uživatelskou aktivitu na portálu, každý měsíc se bude provádět anonymní statistické vyhodnocení nashromážděných údajů. Data, která uživatele na server zadali, mohou kdykoliv změnit – stačí, když se přihlásí na portál Jaro Evropy.

Jak se vyvázat
Uživatele mohou kdykoliv zrušit svůj účet, aktualizovat svou e-mailovou adresu anebo svoje údaje odstranit z naší databáze, a to tak, že nás kontakují jednou z následujících tří metod: E-mail: springday@eun.org
Poštovní adresa: Spring Day European Schoolnet 61 rue de Trèves B-1040 Brussels
Telefon: (32) 2 790 7575 Fax: (32) 2 790 7585
Užívání shromážděných informací
Vytvářené statistické údaje jsou shromažďovány pravidelně a zahrnují mj. počet uživatelů během konkrétního časového úseku, počet navštívených stránek a čas strávený přístupem na stránky. Tyto údaje jsou měsíčně uveřejňovány v interní zprávě. Tým portálu Jaro Evropy nebude poskytovat žádná data k přímým obchodním účelům. Tým portálu Jaro Evropy bude mít přístup k zasilatelově e-mailové schránce a může informace upravovat a/nebo mazat, pokud je to nutné pro zachování integrity uživatelské databáze. Informace, jako je např. IP adresa uživatele (internetová adresa vašeho počítače), poskytovatel internetových služeb (ISP), webový prohlížeč, operační systém, přibližný počet přístupů, referenční stránka a další podobná data, která se vyměňují mezi uživatelským počítačem a serverem portálu Jaro Evropy, se shromažďují ve vytvářené databázi a neexistuje způsob, jak by se tyto informace daly spojit s konkrétním uživatelským účtem. Tyto informace jsou dostupné výhradně pro administrátory systému z týmu portálu Jaro Evropy a používají se k zajištění kompatibility a propojitelnosti mezi uživateli a portálem Jaro Evropy v nejširším slova smyslu.
Na portálu Jaro Evropy se data uchovávají maximálně tři roky.

Bezpečnost stránek Portál Jaro Evropy implementuje a rozvíjí údržbu příslušných technických a správních opatření, aby byly veškeré osobní informace zajištěny a zabezpečeny proti ztrátě, poškození, zneužití či zničení.

Změny v ochraně osobních údajů
Veškeré změny v ochraně osobních údajů budou ohlášeny, jakmile vstoupí v platnost. Máte-li dotazy či pochybnosti týkající se ochrany osobních údajů, kdykoliv prosím napište na tuto adresu: springday@eun.org

Jak se spojit s týmem portálu Jaro Evropy
Jaro Evropy sídlí v belgickém Bruselu. Spring Day project manager European Schoolnet Rue de Trèves 61 1040 Brussels Belgium