Objevujeme země EU

Účastníci:
Skupiny po 4-5 dětech

Příprava na aktivitu:
Nejdříve děti ukáží země EU na mapě. Potom budou po jednom vyzvány, aby předvedly své znalosti o různých zemích EU (jazyk, kultura, tradice atd.).

Aktivita:
Skupiny si vyberou nějakou zemi EU a začnou si o ní shánět informace. Potom připraví prezentaci pro zbytek třídy. Součástí prezentace může být:
• tradiční tanec: rozpoznání a výuka lidového tance, použití doma vyrobených kostýmů;
• tradiční pokrmy: příprava jídla;
• zeměpis: použití fotografií, krátkých filmů, informačních materiálů pro turisty, suvenýrů atd.;
• biodiverzita: popis typické fauny a flóry prostřednictvím modelování z hlíny, možná i návštěva zoo/přírodní rezervace/parku nebo procházka po lese;
• kulturní dědictví (vlajka, hymna atd.): rozpoznání, popis a kreslení/malování/zpěv.
Skupinky budou označeny samolepkami z balíčku pro učitele. Tato aktivita se stane událostí, při níž může třída, která akci řídí, pozvat jiné třídy, aby se podívaly na výsledky práce, ochutnaly, zatančily si a kladly otázky.

Formát, v němž je třeba příspěvek poslat:
- Název (anglicky, francouzsky nebo německy)
- Jedna fotografie zachycující aktivitu (povinně) a videosnímek (dobrovolně) (*)
- Jednostránkový text s popisem (*)
(*)Důležité upozornění: Pokud jde o formát příspěvku, v ‘Instrukcích pro učitele’ si přečtěte technické požadavky.

Jazyk:
- Národní jazyk
- Překlad stručného obsahu (anglický, francouzský nebo německý): není povinný, ale důrazně doporučujeme

Uzávěrka pro přijímání příspěvků:
Příspěvky lze zasílat do 31. května 2010. Žádné příspěvky, jež obdržíme po tomto datu, nebudou brány v potaz.