Velký kvíz

Účastníci: Skupina nebo celá třída

Příprava na aktivitu:
Skupina starších dětí (jedna třída) předvede mladším dětem prezentaci týkající se nějakého z témat kvízu (občanství, Lisabonská smlouva, sociální vyloučení a boj proti chudobě, změny klimatu, biodiverzita). Starší děti zorganizují pro mladší (z jedné či více tříd) na dané téma kvíz. Starší třída vytvoří porotu, aby mohla vyhodnotit výsledky kvízu v různých třídách. Porota pak vybere vítěznou třídu a tito žáci obdrží samolepku určenou pro vítěze.

Formát, v němž je třeba příspěvek poslat:
- Název (anglicky, francouzsky nebo německy)
- Kvíz, který vytvoří studenti (*)
- Jednostránkový text, kde je popsán vybraný obsah a důvod tohoto výběru (*)

(*) Důležité upozornění: Pokud jde o formát příspěvku, v ‘Instrukcích pro učitele’ si přečtěte technické požadavky.

Jazyk:
- Národní jazyk
- Překlad stručného obsahu (anglický, francouzský nebo německý): není povinný, ale důrazně doporučujeme

Uzávěrka pro přijímání příspěvků:
Příspěvky lze zasílat do 31. května 2010. Žádné příspěvky, jež obdržíme po tomto datu, nebudou brány v potaz.