Tematické podcasty

Věková kategorie: 5-20 let

Účastníci: jednotliví studenti nebo skupina 3-5 žáků

Příprava na aktivitu:
Studenti si připraví otázky týkající se jednoho z témat Jara Evropy 2010 (občanství, Lisabonská smlouva, sociální vyloučení a boj proti chudobě, změny klimatu, biodiverzita). V rámci přípravy na rozhovor třída vybere z dotazů ty nejzajímavější. Interview s místním odborníkem se uskuteční v přítomnosti studentů. (Rozmlouvat lze například s místními státními úředníky, vědci z místní vysoké školy, techniky či jinými odborníky na dotyčnou oblast, s návštěvníky atd.)
V případě dětí ve věkové kategorii 5-8 let a 9-12 let bude rozmluvu s odborníkem řídit učitel, který žákům pomůže dospět k zásadním závěrům.
Ve věkové kategorii 13-15 let a 16-20 let budou interview řídit sami studenti za pomoci učitele, který jim pomůže udělat si závěry.

Formát, v němž je třeba příspěvek poslat:
- Název (anglicky, francouzsky nebo německy)
- Audiostopa s rozhovorem, který vytvoří studenti (*)
- Fotografie a videosnímek (dobrovolně)
- Jednostránkový text s popisem (*)
(*) Důležité upozornění: Pokud jde o formát příspěvku, v ‘Instrukcích pro učitele’ si přečtěte technické požadavky .

Jazyk:
- Národní jazyk
- Překlad stručného obsahu (anglický, francouzský nebo německý): není povinný, ale důrazně doporučujeme

Uzávěrka pro přijímání příspěvků:
Příspěvky lze zasílat do 31. května 2010. Žádné příspěvky, jež obdržíme po tomto datu, nebudou brány v potaz.