Zdroje

Tato sekce obsahuje výběr učebních a vzdělávacích zdrojů, jež by mohly pomáhat učitelům a studentům se zjišťováním užitečných informací o EU a jejích institucích a s organizací zvláštních hodin zaměřených na "Občanství a základní práva".


Hry

V této sekci najdete videohru pro studenty a řadu naučných her, které vytvořili učitelé. Přečtěte si více


Zdroje pro aktivity a soutěže

V této sekci najdete nástroje, mapy a tematické odkazy, jež vám pomohou při tvorbě příspěvků do aktivit a soutěží Jara Evropy.Více

Evropa a já: Balíček zdrojů týkajících se výuky evropského občanství

Tento zdroj obsahuje série tematických diskusních aktivit založených na napůl animovaných příbězích v PowerPointu, případové studie s výchozími informacemi, následné praktické výzkumy v místním společenství a příležitosti pro mladé lidi, aby se mohli vyslovit k evropským problémům. Více

Europe Direct Information and Communication Network

Europe Direct Information and Communication Network
Informační střediska Europe Direct vytvářejí na místní úrovni spojení mezi EU a jejími občany. Úloha sítě Europe Direct spočívá v poskytování informací a rad týkajících se politiky Evropské unie, v organizaci místních a regionálních diskusí a v šíření místních a regionálních informací. Tato síť rovněž nabízí veřejnosti příležitost, aby prostřednictvím zpětné vazby přispívala k práci institucí Evropské unie. Více

Více

Evropa na dosah

Evropskou unii zastupují instituce fungující ve členských státech i v dalších zemích po celém světě. Úlohou těchto institucí je poskytovat občanům informace o nejnovějším dění v EU, organizovat debatu o Evropské unii na úrovni místní a regionální a dávat veřejnosti příležitost, aby prostřednictvím zpětné vazby přispívala k práci institucí Evropské unie.Více

Výuka o Evropě

Na této stránce jsou uvedeny užitečné informace, tiskoviny a učební materiály o Evropské unii. Více