Σχετικα
Τι είναι η Άνοιξη της Ευρώπης;

Η Άνοιξη της Ευρώπης είναι μία ετήσια καμπάνια, που διεξάγεται από τις 22 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου 2010 και είναι ανοικτή σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ολόκληση την Ευρώπη. Συμμετέχοντας στην καμπάνια της Άνοιξης, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μπορούν να λάβουν μέρος σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, διαγωνισμών, και online συζητήσεις, καθώς και συζητήσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτές οι εκδηλώσεις εισάγουν Ευρωπαϊκά θέματα στα μαθήματα με έναν καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο.Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να εγγραφείτε στην Άνοιξη της Ευρώπης;

Η Άνοιξη της Ευρώπης βρίσκεται τώρα στο όγδοο έτος της και ο αριθμός των σχολείων που εγγράφονται αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Η Άνοιξη της Ευρώπης έχει πετύχει λόγω των μοναδικών εκπαιδευτικών ευκαιριών που δίνει στα εγγεγραμμένα σχολεία.Διαβάστε περισσότερα

Προηγούμενες εκδόσεις

Η Άνοιξη της Ευρώπης έχει στόχο να βελτιώσει την εκπαίδευση για την ιθαγένεια, φέρνοντας την Ευρώπη πιο κοντά στους νέους πολίτες της. Ο στόχος της ετήσιας καμπάνιας, που οργανώνεται από το European Schoolnet με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι να κατευθύνει τα σχολεία προς την Ευρωπαϊκή διάσταση, προωθώντας μία ισχυρή αλληλεπίδραση μεταξύ της τοπικής και της Ευρωπαϊκής διάστασης.Διαβάστε περισσότερα