Εθνικοί Συνεργάτες

Οι εθνικοί συνεργάτες της Άνοιξης της Ευρώπης έχουν οριστεί από τις εθνικές εκπαιδευτικές αρχές. Εκπροσωπούν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βοηθούν στην προώθηση της Άνοιξης της Ευρώπης στη χώρα τους.Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλοι Εκπαιδευτικοί

Αυτή η ομάδα εκπαιδευτικών εκπροσωπεί και τα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ. Παίζουν το ρόλο των εθνικών συμβούλων εκπαιδευτικών και ενθαρρύνουν τα σχολεία να συμμετάσχουν στην καμπάνια, προωθούν δραστηριότητες και διαγωνισμούς και απαντούν στις απαντήσεις των συναδέλφων της χώρας τους.Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα της Άνοιξης της Ευρώπης

Αυτή είναι η ομάδα της Άνοιξης της Ευρώπης στα γραφεία του European Schoolnet (EUN), στις Βρυξέλλες.Διαβάστε περισσότερα