Ομάδα της Άνοιξης της Ευρώπης

Αυτή είναι η ομάδα της Άνοιξης της Ευρώπης στα γραφεία του European Schoolnet (EUN), στις Βρυξέλλες.

Marc Durando, Γενικός Διευθυντής
Santi Scimeca, Project manager
Janos Blasszauer, Συντονιστής έργου
Alessandra D'Angelo, Συντονιστής περιεχομένου στο Διαδίκτυο
Sofia Aslanidou Διαχείριση των σχολικών επισκέψεων
Gabriela Collado, Αρμόδια για τις online δραστηριότητες και διαγωνισμούς του έργου
Diane Kelecom, Υπεύθυνη επικοινωνίας
Nathalie Scheeck, Συντονίστρια μεταφράσεων
Ivo Šír, διαχειριστής συστημάτων
Mourad Etbaz, Τεχνικός συντονιστής ιστότοπου
Jose A. Fernandez, Ανάπτυξη Java
Yves Beernaert, Συντονιστής αξιολόγησης


Ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση επίσκεψης:
European Schoolnet (EUN)
Rue de Trèves, 61
1040 Brussels
Belgium


springday@eun.org