Λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο; Ανακαλύψτε περισσότερα παίζοντας με τις ενότητές μας

Η ενότητα αποτελείται από τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τα Ευρωπαϊκά όργανα και το ρόλο που παίζουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το δεύτερο μέρος είναι ένα παιχνίδι γνώσεων, του οποίου οι ερωτήσεις καλύπτουν τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Οι ερωτήσεις βασίζονται στις βασικές πληροφορίες που παρέχονται στο πρώτο μέρος. Το τρίτο μέρος αποτελείται από τρεις ασκήσεις συμπλήρωσης κενών που εστιάζουν στα Ευρωπαϊκά όργανα, τα οποία εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων: την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το τέταρτο μέρος είναι μία άσκηση συνδυασμού, που έχει στόχο να ενδυναμώσει και να εδραιώσει τις γνώσεις, που αναμένεται να αποκτηθούν μέσα από τα προηγούμενα τρία μέρη αυτού του αντικειμένου εκμάθησης.

Το αντικείμενο εκμάθησης δημιουργήθηκε από τους Andreea Silter και Petru Dumitru και διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: български | Čeština | Dansk | Deutsch | Eesti keel | ελληνικά | English | Español | Français | Irish | Italiano| Latviesu valoda | Lietuviu kalba |Magyar | Malti | Nederlands | Polski | Português | Română | Slovenčina | Slovensčina | Suomi | Svenska.