Παιχνίδι με τα Νομίσματα του Ευρώ

Αυτό είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, στο οποίο οι μαθητές ταιριάζουν τα νομίσματα του Ευρώ με τη χώρα προέλευσης.

Η σειρά των νομισμάτων του ευρώ περιλαμβάνει οκτώ διαφορετικής ονομαστικής αξίας νομίσματα: 1, 2, 5, 10, 20, 50 λεπτά και 1€, 2€. Τα νομίσματα του ευρώ έχουν τη μία όψη κοινή και την άλλη εθνική. Η εθνική όψη υποδεικνύει τη χώρα προέλευσης.

Κοινές και εθνικές όψεις

Οι κοινές όψεις των νομισμάτων σχεδιάστηκαν από τον κύριο Luc Luycx του Βελγικού Βασιλικού Νομισματοκοπείου. Εμφανίζονται εικόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρώπης και συμβολίζουν την ενότητα της ΕΕ. Οι εθνικές όψεις εμφανίζουν σχέδια ιδιαίτερα για την κάθε χώρα, που περιβάλλονται από τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να παίξετε αυτό το παιχνίδι, απαιτείται ένα ειδικό plug-in. Οι χρήστες καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες που βρίσκονται στην αρχική σελίδα του παιχνιδιού. Το παιχνίδι σχεδιάστηκε από τον Zoltan Galik και διατίθεται σε 23 γλώσσες. Κάντε κλικ στη σημαία που αφορά τη γλώσσα σας.