Πολιτική απορρήτου

Η διαδικτυακή πύλη της Άνοιξης της Ευρώπης είναι αφιερωμένη στην ιδιωτικότητα των χρηστών της. Επιδιώκουμε να παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για το γενικό κοινό, και ειδικότερα στους εκπαιδευτικούς. Η ακόλουθη δήλωση περιγράφει τις πολιτικές, με τις οποίες η διαδικτυακή πύλη της Άνοιξης της Ευρώπης συλλέγει, διαχειρίζεται και χρησιμοποιεί τα δεδομένα που μας παρέχονται από τους χρήστες της. Η χρήση της διαδικτυακής πύλης της Άνοιξης υποδηλώνει ότι έχετε διαβάσει αυτές τις πολιτικές και έχετε συμφωνήσει να τις τηρήσετε.

Συγκέντρωση πληροφοριών
Για να εξυπηρετήσει τους χρήστες της όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα, η διαδικτυακή πύλη της Άνοιξης της Ευρώπης συλλέγει και αποθηκεύει δεδομένα (όνομα, επώνυμο, στοιχεία του σχολείου) και ηλεκτρονικές διευθύνσεις εκπαιδευτικών και πιθανών επισκεπτών, οι οποίοι εγγράφονται στην πρωτοβουλία Άνοιξη της Ευρώπης, και αποθηκεύει τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συνδρομητών στο ενημερωτικό της δελτίο. Τέτοιου είδους πληροφορίες θα αποθηκευθούν για μία μέγιστη περίοδο 3 ετών, προτού διαγραφούν από το διακομιστή. Ανώνυμες συγκεντρωτικές στατιστικές συλλέγονται μηνιαία, ώστε να παρακολουθείται η δραστηριότητα του χρήστη στην πύλη. Οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουν τα στοιχεία που έχουν υποβάλει, αφού συνδεθούν στη διαδικτυακή πύλη της Άνοιξης της Ευρώπης.

Αποχώρηση
Οι χρήστες μπορούν να διαγράψουν τον λογαριασμό τους ανά πάσα στιγμή, να ενημερώσουν τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις ή να αποσυρθούν από τη βάση δεδομένων επικοινωνώντας μαζί μας, μέσω μίας από τις ακόλουθες μεθόδους: Email: springday@eun.org
Ταχυδρομική διεύθυνση: Spring Day European Schoolnet 61 rue de Trèves B-1040 Brussels
Τηλέφωνο: (32) 2 790 7575 Fax: (32) 2 790 7585
Χρήση των συγκεντρωμένων πληροφοριών
Οι συγκεντρωτικές στατιστικές συλλέγονται τακτικά, περιλαμβάνοντας, αλλά χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτό, τον αριθμό των χρηστών για μία συγκεκριμένη περίοδο, τον αριθμό των σελίδων που αναγνώστηκαν και το χρόνο που αφιερώθηκε στις σελίδες. Αυτές οι στατιστικές δημοσιεύονται κάθε μήνα σε μία εσωτερική αναφορά. Η ομάδα της διαδικτυακής πύλης της Άνοιξης της Ευρώπης δεν θα αποκαλύψει οποιαδήποτε στοιχεία για άμεσους σκοπούς μάρκετινγκ. Η ομάδα της πύλης της Άνοιξης της Ευρώπης θα έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση των συνδρομητών και μπορεί να τροποποιήσει και/ή να διαγράψει πληροφορίες, αν αυτό είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της ακεραιότητας της βάσης δεδομένων του χρήστη. Πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP του χρήστη, ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), ο web browser, το λειτουργικό σύστημα, οι κατά προσέγγιση χρόνοι χρήσης, οι αναφερόμενοι ιστότοποι, και οποιαδήποτε παρόμοια στοιχεία ανταλλάσσονται μεταξύ του υπολογιστή ενός χρήστη και των διακομιστών της διαδικτυακής πύλης της Άνοιξης της Ευρώπης, συλλέγονται σε συγκεντρωτική βάση, και δεν υπάρχει καμία μέθοδος σύνδεσης αυτών των πληροφοριών στο λογαριασμό ενός συγκεκριμένου χρήστη. Αυτές οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες μόνο στους διαχειριστές του συστήματος της ομάδας της Άνοιξης της Ευρώπης και χρησιμοποιούνται για να εξασφαλιστεί η ευρύτερη αντίληψη συμβατότητας και συνδεσιμότητας μεταξύ των χρηστών και της διαδικτυακής πύλης της Άνοιξης της Ευρώπης.

Χρόνος αποθήκευσης των στοιχείων
Η ομάδα της διαδικτυακής πύλης της Άνοιξης της Ευρώπης διατηρεί τα στοιχεία για μία μέγιστη περίοδο 3 ετών.

Ασφάλεια του ιστότοπου Η διαδικτυακή πύλη της Άνοιξης της Ευρώπης έχει εφαρμόσει και εξακολουθεί να διατηρεί κατάλληλες τεχνικές μεθόδους και μεθόδους διαχείρισης, ώστε να παραμείνουν οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες ασφαλείς από την απώλεια, τη ζημιά, τη φθορά ή τη διαγραφή.

Τροποποιήσεις στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής απορρήτου
Οποιαδήποτε και όλες οι τροποποιήσεις αυτής της πολιτικής απορρήτου θα ανακοινωθούν εδώ, αμέσως μόλις αυτές οι τροποποιήσεις τεθούν σε ισχύ. Αν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με αυτή την πολιτική απορρήτου, ανά πάσα στιγμή, παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση: springday@eun.org

Επικοινωνία με την ομάδα της Άνοιξης της Ευρώπης
Η ομάδα της Άνοιξης της Ευρώπης έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες, Βέλγιο. Διαχειριστής του έργου Άνοιξη της Ευρώπης είναι το European Schoolnet Rue de Trèves 61 1040 Brussels Belgium