Οδηγός των Εκπαιδευτικών

Αυτός ο οδηγός παρέχει βασικές πληροφορίες και τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιθυμούν να αναμίξουν τις τάξεις τους σε online Δραστηριότητες, Διαγωνισμούς και Θεματικά Podcasts που αποτελούν μέρος της καμπάνιας Άνοιξη της Ευρώπης 2010.

Γλώσσα συμμετοχής
Οι συμμετοχές είναι αποδεκτές σε όλες τις εθνικές γλώσσες. Ωστόσο, συνιστάται ιδιαίτερα (χωρίς να είναι υποχρεωτικό) να επισυνάψετε μία μεταφρασμένη περιγραφή ή περίληψη στα Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά. Αυτή η μεταφρασμένη περιγραφή θα επιτρέψει την πρόσβαση στις συμμετοχές όλων των σχολείων που λαμβάνουν μέρος, σε όλες τις χώρες της ΕΕ, και έτσι θα αποτελέσει μία πηγή έμπνευσης, πιθανής αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής πληροφοριών!

Υποβολή της συμμετοχής
Οι συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν online χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα έντυπα υποβολής.
Κάθε συμμετοχή πρέπει να συνοδεύεται από:
• έναν τίτλο (στα Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά)
• μία εικόνα που αντιπροσωπεύει τη συμμετοχή
• πληροφορίες σχετικά με το σχολείο, τον/τους εκπαιδευτικό/ούς και τους συμβάλλοντες μαθητές
Ανάλογα με τη συμμετοχή, θα προσδιοριστούν και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται.

Διάταξη της συμμετοχής
Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί προτρέπονται έντονα να εξετάσουν την απαιτούμενη διάταξη για κάθε δραστηριότητα, διαγωνισμό και θεματικό podcast, για να εξασφαλίσουν ότι οι συμμετοχές τους έχουν τη σωστή διάταξη!
Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να υποβάλλουν τις συμμετοχές σε μία από τις ακόλουθες διατάξεις:
• κείμενο
• ηχητικό υλικό (podcast)
• οπτικό υλικό, όπως φωτογραφίες ή βίντεο
• PowerPoint παρουσίαση
• παιχνίδι γνώσεων (παρέχονται υποδείξεις από το online εργαλείο open-source online tool suggestions are provided)
• WebQuest (παρέχεται το μοντέλο)

Κείμενα
Οι γραπτές περιγραφές πρέπει να δακτυλογραφηθούν online (ή να αντιγραφούν και να επικολληθούν από ένα κείμενο Word, αν το κείμενο έχει ετοιμαστεί εκ των προτέρων) στο κατάλληλο πεδίο του online εντύπου υποβολής. Δεν πρέπει να ξεπερνούν τη μία σελίδα (300 λέξεις).

Οπτικές και ηχητικές τεχνικές πτυχές
Το οπτικό (όπως φωτογραφίες ή βίντεο) και το ηχητικό υλικό πρέπει να υποβληθεί με μία συγκεκριμένη διάταξη και μέγεθος που είναι συμβατά με το σύστημά μας.

Το σύστημα δέχεται τα ακόλουθα διάταξη αρχείων:
Φωτογραφία - Διάταξη και μέγεθος: jpg ή gif. Το μέγεθος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2,5 megabytes (2,5 MB)
Βίντεο - Διάταξη και μέγεθος: wmv, mov ή avi. Το μέγεθος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 25 megabytes (25 MB) με το μέγεθος του παραθύρου να είναι 640 x 480 pix ή 320 x 240 pix.
Ήχος - Διάταξη και μέγεθος: mp3, wma, mov, wav. Το μέγεθος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 25 megabytes (25 MB) με το μέγεθος του παραθύρου να είναι 640 x 480 pix ή 320 x 240 pix.

Αν τα αρχεία είναι μεγαλύτερα από το αποδεκτό όριο μεγέθους, συνιστούμε στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους να μειώσουν το μέγεθος ανάλογα, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό. Μπορούν επίσης να ζητήσουν βοήθεια και καθοδήγηση από τους καθηγητές ΤΠΕ του σχολείου τους.
Οι ταινίες ή τα σύντομα βίντεο κλιπς μπορούν να συμπιεστούν/βελτιστοποιηθούν για το Διαδίκτυο. Στην περίπτωση ενός συμπιεσμένου βίντεο, συνιστούμε στους συμμετέχοντες να διατηρήσουν το πρωτότυπο μεγαλύτερο αρχείο, το οποίο θα χρειαστεί αν κερδίσουν οι δημιουργοί.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να βεβαιωθούν ότι το μέγεθος και η διάταξη του αρχείου που συνοδεύει το κείμενο της συμμετοχής, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται παραπάνω. Το European Schoolnet δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για απωλεσθέντα, φθαρμένα, ή ανακριβώς επαναταξινομημένα αρχεία.

PowerPoint παρουσίαση
Οι παρουσιάσεις πρέπει να ετοιμαστούν και να υποβληθούν βάσει του μοντέλου που παρέχεται. Το μέγεθος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2 megabytes (2 MB)

Παιχνίδι γνώσεων
Τα παιχνίδια γνώσεων μπορούν να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες online προτάσεις open source: http://hotpot.uvic.ca/index.php

WebQuest
Για τη δημιουργία ενός WebQuest, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το μοντέλο που παρέχεται. Το μέγεθος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 megabytes (10 MB)

Όλα τα εργαλεία όπως τα μοντέλα για την PowerPoint παρουσίαση και το WebQuest, βρίσκονται στον τομέα “Πηγές” της ιστοσελίδας της Άνοιξης της Ευρώπης.

Προθεσμία υποβολής
Η προθεσμία για τις υποβολές είναι η 31η Μαϊου 2010. Δεν θα ληφθούν υπόψη οι συμμετοχές που θα υποβληθούν μετά από αυτή την ημερομηνία.