Τεχνικές προϋποθέσεις

Εδώ βρίσκονται οι συστάσεις των browser για τη Διαδικτυακή Πύλη της Άνοιξης της Ευρώπης 2010:


α) Αν χρησιμοποιείτε Windows 98, ME, 2000 ή XP, Vista συνιστούμε:
1. Internet Explorer 7 ή ανώτερο
2. Netscape 7.2 ή ανώτερο
3. Firefox 3.0 ή ανώτερο
4. Opera 7 ή ανώτερο


β) Αν είστε χρήστης Macintosh OS X (PowerPC και Intel), συνιστούμε:
1. Firefox version 3.0 ή ανώτερο
2. Opera 9 ή ανώτερο

Άλλοι browsers σε άλλα Λειτουργικά Συστήματα μπορεί να μην προσφέρουν πλήρη συμβατότητα με τη δικτυακή πύλη της Άνοιξης της Ευρώπης.


Το Flash player 9 είναι απαραίτητο για να ‘τρέξει’ το εργαλείο εγγραφής ήχου σε αυτόν τον ιστότοπο.