Όροι και προϋποθέσεις

Όλα τα σχολεία και οι οργανισμοί, που είναι αρμόδιοι για σχολικές δραστηριότητες εκτός διδακτέας ύλης, μπορούν να ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να υποβάλουν συμμετοχές στις δραστηριότητες και στους διαγωνισμούς της Άνοιξης της Ευρώπης 2010, οι οποίοι είναι ανοικτοί σε όλα τα εγγεγραμμένα σχολεία.

Αν είστε εκπαιδευτικός και επιθυμείτε να κάνετε την εγγραφή του σχολείου σας, πηγαίνετε στην σελίδα εγγραφών.
Η έκδοση Άνοιξη της Ευρώπης 2010 εστιάζει στο θέμα “Ιθαγένεια και Θεμελιώδη Δικαιώματα” ως το κεντρικό θέμα, και σε έναν αριθμό υπο-θεμάτων, που θεωρούνται υψίστης σημασίας για την αντιμετώπιση των Ευρωπαϊκών προκλήσεων:

• Καταπολέμηση της Φτώχειας και Κοινωνικός Αποκλεισμός
Αλλαγή του κλίματος
Βιοποικιλότητα


Όλα τα θέματα, που παρουσιάζονται στις δραστηριότητες και τους διαγωνισμούς, μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στη σχολική διδακτέα ύλη.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι συμμετοχές που στηρίζονται από ένα σχολείο ή έναν οργανισμό υπεύθυνο για σχολικές δραστηριότητες εκτός διδακτέας ύλης. Οι συμμετοχές πρέπει να προκύπτουν από τις δραστηριότητες της τάξης, οι οποίες οργανώνονται, επιτηρούνται και υποστηρίζονται από έναν εκπαιδευτικό ή μία ομάδα εκπαιδευτικών.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό συμμετοχών που μπορεί να υποβάλει ένα σχολείο.
Δεν υπάρχει περιορισμός στις συμμετοχές ανά μαθητή ή ανά ομάδα μαθητών.
Όλες οι συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν μέσω του ιστότοπου της Άνοιξης της Ευρώπης.

Δραστηριότητες: Ομάδες (κατά προτίμηση) αλλά και μεμονωμένοι μαθητές μπορούν να υποβάλουν συμμετοχή.
Φέτος, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές τους θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να λάβουν μέρος στη δραστηριότητα Θεματικά Podcasts αλλά και να ψηφίσουν τις καλύτερες συμμετοχές! Τα podcasts αποτελούνται από συνεντεύξεις σχετικά με ενδιαφέροντα. Η προθεσμία για να ψηφίσετε μία συμμετοχή είναι η 30η Ιουνίου 2010. Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα μπορούν να ψηφίσουν (μία ψήφος ανά χρήστη). Οι χρήστες θα μπορούν να ψηφίσουν όλες τις συμμετοχές.

Διαγωνισμοί: Μπορούν να υποβάλουν συμμετοχή ομάδες των τριών έως πέντε μαθητών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η προθεσμία για τις υποβολές είναι η 31η Μαϊου 2010. Δε θα ληφθούν υπόψη οι συμμετοχές που θα υποβληθούν μετά από αυτή την ημερομηνία.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση θα διεξαχθεί από μία κριτική επιτροπή, μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, σε δύο φάσεις: το Μάϊο και τον Ιούνιο του 2010. Οι κριτές θα επιλέξουν τις νικήτριες συμμετοχές, σύμφωνα με τα ακόλουθα τρία βασικά κριτήρια:

Δημιουργικότητα και πρωτοτυπία στην παρουσίαση του προτεινόμενου θέματος. Οι συμμετοχές πρέπει να αντιπροσωπεύουν τη σχετική ηλικιακή ομάδα στο διαγωνισμό. Πρέπει να αναδεικνύουν σημαντική πρωτοτυπία και πρωτοβουλία στη σύλληψη, το στυλ, τη διάταξη και το σχεδιασμό.

Σαφήνεια στις ιδέες και τα συμπεράσματα, εκφράζοντας το θέμα, έτσι ώστε να μεταβιβαστεί ένα σχετικό και πειστικό μήνυμα και αποδεικνύοντας την κατανόηση του θέματος. Το μήνυμα που εκφράζεται στο βίντεο, η εικόνα για τη γκαλερί των βίντεο και ο επιλεγμένος τίτλος πρέπει να συνδέονται στενά μεταξύ τους. Η γενικότερη παρουσίαση πρέπει να είναι ενημερωτική και διασκεδαστική, έτσι ώστε να βελτιώσει με επιτυχία την πληροφόρηση μεταξύ άλλων νέων.

Η Ποιότητα της συμμετοχής, ιδιαίτερα όσον αφορά το περιεχόμενο, αλλά επίσης λαμβάνοντας υπόψη την αισθητική.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μία κριτική επιτροπή αποτελούμενη από κριτές σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο θα επιλέξει τις δέκα καλύτερες συμμετοχές ανά θέμα του διαγωνισμού (για παράδειγμα, θέματα που σχετίζονται με την ΕΕ, με την Αλλαγή του Κλίματος και τη Βιοποικιλότητα). Τα βραβεία θα απονεμηθούν στις συμμετοχές, οι οποίες, κατά την άποψη των κριτών, παρουσιάζουν καλύτερα το προτεινόμενο θέμα. Η απόφαση των κριτών είναι τελική και δεν υπάρχουν περιθώρια συζήτησης σχετικά με την απόφασή τους.
Τα βραβεία θα ποικίλλουν ανάλογα με το επιλεγμένο θέμα του διαγωνισμού:

Θέματα που σχετίζονται με την ΕΕ (Ιθαγένεια και Θεμελιώδη Δικαιώματα, Συνθήκη της Λισαβόνας, Καταπολέμηση της Φτώχειας και Κοινωνικός Αποκλεισμός): συλλογή αναμνηστικών νομισμάτων για τα 10 χρόνια Ευρωπαϊκής οικονομικής και νομισματικής ένωσης, μεγεθυντικός φάκος, δύο CD (εθνικοί ύμνοι των 27 Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ήχοι της Επανάστασης) και ένα πιστοποιητικό.

Αλλαγή του κλίματος: μία Ψηφιακή βιντεοκάμερα, 3 DVD για τη βελτίωση της ενημέρωσης, σχετικά με το θέμα της αλλαγής του κλίματος και ένα πιστοποιητικό.

Βιοποικιλότητα: κυάλια, ένας οπτικός και ένας ψηφιακός μεγεθυντικός φακός, ένα πακέτο για να φτιάξετε μόνοι σας ένα σπίτι για τα πουλιά, και ένα πιστοποιητικό.

Οι νικητές θα λάβουν τα βραβεία τους μέσω ταχυδρομείου. Όλοι οι νικητές θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο της Άνοιξης της Ευρώπης 2010.

ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Το European Schoolnet διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους κανονισμούς και τα βραβεία ανά πάσα στιγμή. Οι ανακοινώσεις για τις πιθανές αλλαγές θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα και θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσης. Πριν την υποβολή, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα σημεία:

• Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων (για παράδειγμα, αν στη συμμετοχή βίντεο χρησιμοποιείται μουσική, δεν μπορεί να είναι μουσική, που προστατεύεται από τα πνευματικά δικαιώματα)

• Οι συμμετοχές δεν πρέπει να περιέχουν δηλώσεις, γεγονότα, πληροφορίες ή αναφορές που ίσως υποτιμήσουν ή βλάψουν ένα άτομο ή μία ομάδα ατόμων.

• Οι συμμετοχές δεν πρέπει να περιέχουν δηλώσεις, εικόνες γεγονότων, πληροφορίες ή αναφορές που ίσως ενθαρρύνουν τη δίωξη ατόμων λόγω της φυλής, της άποψης, της εθνικότητας, του φύλου, της θρησκείας, του επαγγέλματος ή άλλων πεποιθήσεων, ούτε μπορούν να ενθαρρύνουν το έγκλημα ή την παραβίαση των νόμων.
Σημειώστε ότι το European Schoolnet θεωρεί ότι όλα τα άτομα, που έχουν φωτογραφηθεί ή βιντεοσκοπηθεί, έχουν δώσει την άδειά τους για τη δημοσίευση του οπτικού υλικού.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Το European Schoolnet μπορεί να αποφασίσει τον αποκλεισμό μίας συμμετοχής αν δεν έχει υποβληθεί έγκαιρα, τμηματικά ή στην ολότητά της, ή αν η συμμετοχή παραβιάζει κάποιον από τους κανονισμούς των ‘Νομικών και Ηθικών Ζητημάτων’.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Όλες οι συμμετοχές είναι ιδιοκτησία του European Schoolnet και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και οι δύο οργανισμοί έχουν το δικαίωμα να βελτιώσουν, να επεξεργαστούν, να διευρύνουν, να τροποποιήσουν και να αναπαραγάγουν τις συμμετοχές από την ημερομηνία υποβολής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι δραστηριότητες και οι διαγωνισμοί δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Άνοιξης της Ευρώπης 2010. Η Άνοιξη της Ευρώπης είναι μία Ευρωπαϊκή καμπάνια, την οποία διαχειρίζεται το European Schoolnet για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα στη διαδικασία υποβολής της συμμετοχής σας για μία δραστηριότητα ή ένα διαγωνισμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε πρώτα με τον Εθνικό Εκπαιδευτικό Σύμβουλο.
Μπορείτε να απευθύνετε ερωτήσεις (στα Αγγλικά, Ισπανικά ή Γαλλικά), σχετικά με το περιεχόμενο και τους κανονισμούς των δραστηριοτήτων και των διαγωνισμών στην Gabriela Collado, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: gabriela.collado@eun.org