2000 σχολεία έχουν τώρα εγγραφεί στην Άνοιξη της Ευρώπης!

Στις 22 Μαρτίου, το Şcoala cu clasele I- VIII στο Lucăceşti της Ρουμανίας, ήταν το 2000ο σχολείο που εγγράφηκε στην καμπάνια Άνοιξη της Ευρώπης. Το 2010, η Άνοιξη της Ευρώπης επιδιώκει να ενθαρρύνει μαθητές και εκπαιδευτικούς να συζητήσουν και να μάθουν περισσότερα για την Ευρώπη, εστιάζοντας στο θέμα "Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και Θεμελιώδη Δικαιώματα".

"Η συμμετοχή στην Άνοιξη της Ευρώπης, για εμάς, σημαίνει ότι γνωριζόμαστε με άλλους εκπαιδευτικούς, μαθητές και σχολεία από ολόκληρη την Ευρώπη. Συντασσόμενοι με το Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, οι μαθητές μας οργανώνουν μία εκδήλωση για την Άνοιξη της Ευρώπης, όπου θα συγκεντρώσουν και θα δωρίσουν παιχνίδια σε παιδιά που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση" λέει η Viuţa Dorca, εκπαιδευτικός στο Şcoala cu clasele I- VIII.

Από αυτή την εβδομάδα, η διαδικτυακή πύλη της Άνοιξης της Ευρώπης, προσκαλεί τα σχολεία να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες και διαγωνισμούς. Με ένα φάσμα θεμάτων που κυμαίνονται από τη βιοποικιλότητα έως την αλλαγή του κλίματος και τα Ευρωπαϊκά ζητήματα, οι δραστηριότητες και οι διαγωνισμοί της Άνοιξης της Ευρώπης, έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν σε διάφορετικές ηλικιακές ομάδες και διδακτέες ύλες, κάνοντας την εκμάθηση μία διαδικασία πιο συμμετοχική και πιο διαδραστική.

Φέτος, η Άνοιξη της Ευρώπης ενθαρρύνει όλα τα εγγεγραμμένα σχολεία να διεξάγουν μία ιδιαίτερη εκδήλωση και να μοιραστούν την εμπειρία τους με την κοινότητα της Άνοιξης: τα πρώτα 1000 σχολεία που θα κάνουν την εγγραφή της εκδήλωσής τους στη διαδικτυακή πύλη, θα λάβουν ένα ξεχωριστό πακέτο!

Ένα άλλο σημαντικό σημείο της καμπάνιας της Άνοιξης της Ευρώπης είναι η πρωτοβουλία “Επιστροφή στο Σχολείο”, κατά την οποία, τοπικοί, εθνικοί και Ευρωπαίοι πολιτικοί και εμπειρογνώμονες επισκέπτονται το σχολείο όπου φοίτησαν ή κάποιο άλλο. Όλα τα σχολεία που ενδιαφέρονται να υποδεχθούν έναν προσκεκλημένο, μπορούν να βρουν σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα και να επικοινωνήσουν με τον προσκεκλημένο, χρησιμοποιώντας μία επιστολή μοντέλο.

Η Άνοιξη της Ευρώπης αναδεικνύει επίσης από έναν πλούσιο τομέα αφιερωμένο σε πηγές και υλικό, όπου προσφέρεται στους εκπαιδευτικούς έμπνευση και υποστήριξη για να ετοιμάσουν και να συμπληρώσουν τα μαθήματά τους πάνω σε θέματα της ΕΕ.