Επιστροφή στο σχολείο στην Πορτογαλία: Αστική κοινωνία και Erasmus επί τόπου.

Στις 7 Ιουνίου, ο Carlos Pereira Martins, μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), επισκέφθηκε το σχολείο D. Filipa de Lencastre, στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας.

Καθώς η συζήτηση των απόψεών του με νέους μαθητές αποδείχθηκε μία σημαντική εμπειρία τα προηγούμενα χρόνια, ξανά το 2010, ο κύριος Martins αποφάσισε να «Επιστρέψει στο Σχολείο» με την Άνοιξη της Ευρώπης. Επισκέφθηκε ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία της Λισαβόνας, στο οποίο φοιτούν περίπου 800 μαθητές.
Ο επισκέπτης μίλησε για τα όργανα της ΕΕ και τις διάφορες αποστολές, που διεξάγει το καθένα από αυτά. Ανέφερε τον ιδιαίτερο ρόλο της ΕΟΚΕ, όσον αφορά στην αυξανόμενη σημασία της αστικής κοινωνίας και των κοινωνικών κινημάτων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε επίσης ένας πρώην μαθητής του σχολείου, ο οποίος μίλησε για την εμπειρία του πάνω στην κινητικότητα ως ένας σπουδαστής “Erasmus”. Το Πρόγραμμα της Διά Βίου Μάθησης “Erasmus” της ΕΕ, συνεισέφερε στην επαγγελματική και προσωπική του ανάπτυξη, είπε ο μαθητής, συνιστώντας την εμπειρία κατάρτισης στους νεότερους συναδέλφους του.