Η Επίτροπος Georgieva επισκέπτεται Βουλγαρικό σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στις 31 Μαϊου, η Επίτροπος αρμόδια για τη Διεθνή Συνεργασία, την Ανθρωπιστική Βοήθεια και την Αντιμετώπιση Κρίσεων, Kristalina Georgieva, συνάντησε μαθητές γυμνασίου και λυκείου στην πόλη Elena, της βόρειας Βουλγαρίας, στο κέντρο της Βαλκανικής οροσειράς.

Οι μαθητές της 8ης, 9ης, 10ης και 11ης τάξης, ηλικίας από 13 έως 17 ετών, του σχολείου "Ivan Momchilov" της πόλης Elena, συμμετείχαν ενεργά στη συνάντηση. Έθεσαν διάφορες ερωτήσεις στην Επίτροπο, συμπεριλαμβάνοντας το όραμά της για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την άποψή της για το σχέδιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στην Βουλγαρία. Από την πλευρά της, η Επίτροπος ρώτησε τους μαθητές τι αντιπροσωπεύει γι’αυτούς το να είναι Ευρωπαίοι.


Η Επίτροπος Georgieva με τους μαθητές του γυμνασίου "Ivan Momchilov"

Η συνάντηση μεταξύ της Επιτρόπου Georgieva και των μαθητών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Επιστροφή στο Σχολείο" και της καμπάνιας Άνοιξης της Ευρώπης 2010, η οποία επιδιώκει να βοηθήσει τους μαθητές να σκεφτούν για την Ευρώπη και να εκφράσουν τις απόψεις τους.


Η Επίτροπος Georgieva εκφωνεί ένα λόγο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης