Η Επίτροπος Βασιλείου κηρύσσει επίσημα την έναρξη της Άνοιξης της Ευρώπης 2010

Στις 25 Μαρτίου, η Ανδρούλλα Βασιλείου – Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία – άνοιξε επίσημα την έκδοση 2010 της Άνοιξης της Ευρώπης, συζητώντας για την πρωτοβουλία με μία ομάδα μαθητών ηλικίας 16 ετών, από το Ευρωπαϊκό Σχολείο του Uccle (Βρυξέλλες) δίνοντας έμφαση στη συμβολή του έργου στην ενίσχυση της εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

“Εισάγοντας την εποχή της γνώσης, η Ευρώπη επιδιώκει να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της στον περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση αντιπροσωπεύει το σημείο εκκίνησης για την αντιμετώπιση των σημερινών βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προκλήσεων,” είπε η Κα Βασιλείου. “Στη διάρκεια των προηγούμενων οκτώ ετών, η Άνοιξη της Ευρώπης συνέβαλε στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών συστημάτων, προσφέροντας υποστήριξη και ευκαιρίες εκμάθησης σε χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικούς, επικεφαλής καθηγητές και σχολικό προσωπικό σε 31 χώρες της Ευρώπης,” τόνισε η Επίτροπος.

Μετά την ομιλία της, η Κα Βασιλείου απάντησε στις ερωτήσεις των μαθητών, συνεισφέροντας τις απόψεις και την εμπειρία της για την κινητικότητα, την ισότητα των φύλων και το ρόλο των Ευρωπαϊκών Οργάνων. Η τελετή συνεχίστηκε με μία δραστηριότητα ‘σφυγμομετρώντας τους μαθητές’, κατά την οποία οι νέοι του ακροατηρίου μπόρεσαν να εκφράσουν τις απόψεις τους για τα βασικά θέματα που σχετίζονται με τη φετινή έκδοση, επιδεικνύοντας χρωματιστές κάρτες που έδειχναν αν συμφωνούσαν ή διαφωνούσαν με μία δήλωση.


Η εκδήλωση έκλεισε με ένα μουσικό παιχνίδι γνώσεων, όπου οι μαθητές κλήθηκαν να μαντέψουν τους τίτλους και τους συνθέτες διάσημων τραγουδιών – σχετικά με τα θέματα της φετινής έκδοσης – και βραβεύθηκαν επί τόπου. Η Άνοιξη της Ευρώπης έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 2000 σχολικά κέντρα και περισσότερους από 3.500 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εγγράφηκαν για να συζητήσουν και να γιορτάσουν την Ευρώπη στα σχολεία τους. Όσο γι’αυτή την εβδομάδα, η δικτυακή πύλη της Άνοιξης της Ευρώπης προσκαλεί τα σχολεία να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες και διαγωνισμούς.

Η Επίτροπος Βασιλείου με μία ομάδα μαθητών που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση

Δραστηριότητα παιχνιδιού γνώσεων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης


Σχετικές πληροφορίες:

Δελτίο Τύπου της ΕΕ
Βίντεο της εκδήλωσης (MP4, 64,4 MB)
Podcast (828 KB)
Πρακτικά του podcast