Πηγές

Αυτός ο τομέας αποτελείται από μία επιλογή διδακτικών και μαθησιακών πηγών, που μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να ανακαλύψουν χρήσιμες πληροφορίες, σχετικά με την ΕΕ και τα όργανά της, οργανώνοντας ειδικά μαθήματα, που εστιάζουν στην ‘Ιθαγένεια και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα’.


Παιχνίδια

Σε αυτόν τον τομέα υπάρχει ένα βίντεο παιχνίδι για τους μαθητές και πολλά εκπαιδευτικά παιχνίδια που δημιούργησαν οι εκπαιδευτικοί. Διαβάστε περισσότερα


Πηγές για Δραστηριότητες και Διαγωνισμούς

Σε αυτό τον τομέα θα βρείτε εργαλεία, χάρτες και θεματικά links, που θα σας βοηθήσουν να συνεισφέρετε στις δραστηριότητες και στους διαγωνισμούς της Άνοιξης της Ευρώπης.Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρώπη και εγώ: Ένα πακέτο πηγών σχετικά με την Εκπαίδευση για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια

Αυτή η πηγή περιλαμβάνει μία σειρά δραστηριοτήτων θεματικών συζητήσεων, βασισμένων σε ημι-εικονογραφημένα Power Point διηγήματα, μαζί με περιπτωσιολογικές μελέτες και βασικές πληροφορίες, πρακτικές έρευνες παρακολούθησης στην τοπική κοινότητα, και ευκαιρίες για τους νέους, ώστε να ακουστεί η φωνή τους για τα Ευρωπαϊκά ζητήματα. Διαβάστε περισσότερα

Europe Direct Information and Communication Network

Europe Direct Information and Communication Network Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης συνδέουν την ΕΕ με τους πολίτες της σε τοπικό επίπεδο. Ο ρόλος του δικτύου των Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης είναι η διανομή πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προώθηση του τοπικού και περιφερειακού διαλόγου και η διάδοση τοπικών και περιφερειακών πληροφοριών. Το δίκτυο δίνει επίσης την ευκαιρία στο κοινό, να στείλει τα σχόλιά του στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρώπη κοντά σας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύεται από διάφορα όργανα στα Κράτη Μέλη και σε άλλες χώρες παγκοσμίως. Ο ρόλος αυτών των οργάνων είναι να παρέχουν πληροφορίες στους πολίτες για τις τελευταίες εξελίξεις της ΕΕ, να προωθήσουν τον τοπικό και περιφερειακό διάλογο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δώσουν στο κοινό την ευκαιρία να συνεισφέρει   με σχόλια στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας την Ευρώπη

Αυτή η σελίδα αναδεικνύει χρήσιμες πληροφορίες, δημοσιεύσεις και διδακτικό υλικό, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.Διαβάστε περισσότερα