Nodig een gast uit om uw school te bezoeken!

Nodig een Speciale Gast uit om uw school te bezoeken om uw leerlingen de gelegenheid te geven hun opvattingen te delen met een topdeskundige. U kunt zich registreren op onze website om toegang te krijgen tot informatie over alle potentiële gasten en uw beschikbaarheid voor de bezoeken aan te geven.

Hier volgt een reeks eenvoudige richtlijnen om u te helpen het beste te maken van uw evenementen in het kader van Lente in Europa.

Zoek de Gast uit:
Begin met nadenken over de laatste discussies met uw klas of over de thema’s waarop u van plan bent u te richten tijdens de komende schoolmaanden. Bedenk daarbij dat u een lokale, regionale, nationale of Europese gast kunt ontvangen, die hoort bij een organisatie, instelling, privéonderneming of school. U nodigt een gast uit om zijn/haar ervaring, achtergrond en visie te delen met u en uw klas, dus betrek uw leerlingen bij het proces. Vraag hun: “Met wie zouden jullie willen praten en waarom?”

Type gast dat u misschien wilt uitnodigen:
• Lokale, regionale, nationale of Europese vertegenwoordigers.
• Culturele, sociale en Europese ambassadeurs, zoals: kunstenaars, schrijvers, fotografen, mensen die betrokken zijn bij sociale en samenwerkingsprojecten of bij het Europees Jaar van het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting, leerlingen en leraren die betrokken zijn geweest bij Europese onderwijsprojecten, opleidingsprogramma’s en andere relevante ervaringen.

Neem contact op met de Gast
• Om u te richten tot een potentiële gast kunt u de brief van Lente in Europa (pdf, 16 KB), die te vinden is op onze website, gebruiken en aanpassen.
• U kunt ook gebruik maken van het Reserveringssysteem van Lente in Europa om potentiële gasten te zoeken, hun beschikbaarheid te controleren en met hen in contact te treden.
• Als u hulp nodig hebt, stuur dan een email naar springday@eun.org of zoek naar uw Nationale Contactpersonen en Leraaradviseurs en zij zullen u helpen het bezoek te regelen!

Uw Bezoek van Lente in Europa
Probeer vanaf het begin te bedenken in wat voor bezoek u geïnteresseerd bent. Over de volgende punten moeten u en uw gast het eens zijn voordat het bezoek plaats vindt:
• Hoeveel klassen zijn erbij betrokken?
• Wanneer/Waar vindt het bezoek plaats?
• Wat is de leeftijdscategorie van de leerlingen?
• Over welk thema zouden we willen debatteren?
• Wat is hun kennisniveau van het onderwerp?

Vóór het bezoek, bereid uw leerlingen voor op de discussie, waarbij u hun basisinformatie geeft over het onderwerp en over de gast. Geef hun tijd om na te denken over mogelijke vragen voor de genodigde. Als u leraar bent van een basisschool, bedenk dan een eenvoudige en creatieve manier waarop uw leerlingen hun ideeën (uitvoeringen, liedjes, tekeningen) zouden kunnen presenteren.

Tijdens het evenement, probeer een informele en gezellige sfeer te scheppen die eraan bijdraagt dat uw leerlingen zich op hun gemak voelen en interacteren met hun gast. Vraag een of twee leerlingen op te treden als verslaggevers van het evenement (aantekeningen, foto’s of filmopnamen maken van de gebeurtenissen).

Na het bezoek, discussieer met uw leerlingen en luister naar hun opmerkingen. Verzamel hun feedback, het verslag en het audiovisuele materiaal over het evenement en deel het met de gemeenschap van Lente in Europa door het naar de website van Lente in Europa te sturen.